Stichting Liers Gevoel en Hospice Beukenrode gaan de komende vijf jaar hand in hand.

Stichting Liers Gevoel en Hospice Beukenrode gaan de komende vijf jaar hand in hand. Namens de stichting ondertekende Piet Voskamp een partnership overeenkomst waarmee Liers Gevoel zich voor de komende vijf jaar verplicht jaarlijks duizend euro over te maken op de rekening van Beukenrode.Het geld draagt bij aan de totstandkoming van de ‘s-Gravenzandse vestiging van het hospice. “Liers Gevoel ondersteunt vooral sociale activiteiten in De Lier”, legt Voskamp uit. “In Beukenrode brengen ook regelmatig Lierenaars hun laatste dagen door in de warme geborgenheid van het hospice. Als bestuur vinden wij dat we niet achter mogen blijven en onze waardering voor het werk van de vrijwilligers binnen Beukenrode met een gift tot uitdrukking moeten brengen. Het aangaan van het partnership kost in principe 500 euro, maar we vinden dit zo’n mooi doel dat we de inzet hebben verdubbeld.”

Overeind houden

Liers Gevoel is een kleine praktische stichting die geheel gedreven wordt door vrijwilligers. Zij wordt gesteund door sponsoren en donateurs, maar haalt het grootste deel van haar financiële middelen uit de drankopbrengst van activiteiten die met name door het Oranje Comité worden georganiseerd. “Bij de organisatie van de feesten krijgen we helpende handen van Lierse verenigingen die daarvoor weer een financiële vergoeding ontvangen waarmee hun club mede overeind kan worden gehouden. Met het geld dat we dan overhouden financieren we activiteiten van andere verenigingen en stichtingen met name in De Lier. Zo sloegen de scoutingverenigingen in een deel van Westland kortgeleden alarm omdat zij de inkomsten van het ophalen van oud papier missen en daardoor in de financiële problemen dreigen te komen. De Lier stond niet in dat rijtje omdat Liers Gevoel in het financiële gaatje is gesprongen dat ontstaat door het veranderende gemeentebeleid. Een ander voorbeeld is de Plusbus. Die rijdt nogal eens met onze Lierse ouderen door het Westland. Bij de Plusbus waren ze toe aan nieuwe jacks en daar heeft Liers Gevoel met veel plezier voor gezorgd. Het kan zijn dat verenigingen door dit verhaal op een idee komen, dan moeten ze maar eens op onze website www.liersgevoel.nl kijken voor de mogelijkheden en een aanvraagformulier.”

Partnerschild

Bij Beukenrode zijn ze blij met de genereuze gift van Liers Gevoel. “De realisatie van de broodnodige tweede vestiging komt daardoor weer een stukje dichterbij. De Lier omarmt ons hospice gezien de reacties op onze vraag aan het bedrijfsleven om ons te oversteunen, immers 12 bedrijven en particulieren beantwoordden onze vraag positief. We konden het partnershipsshield uitreiken aan Draad op Maat, DVB Design, Bouwbedrijf Chris van der Berg, Big Green Egg, Priva, KP-Holland, HZ Logistic, Arcadia, Luiten Greenhouses en Salucon bv en twee echtparen die liever anoniem blijven. Namens Liers Gevoel nam penningmeester Veronique Meijer het partnershipsshield in ontvangst.”